Þann 1. janúar sl. tóku gildi ný lög um velferð dýra. Kattaeigendum er nú skylt að einstaklingsmerkja kettina sína (22. gr. laga um velferð dýra). Kettir sem eru ekki merktir í samræmi við 22. gr. og ganga lausir eru skilgreindir sem hálfvilltir.

Eftir tvo sólarhringa frá handsömun er sveitarfélagi heimilt að ráðstafa hálfvilltu dýri til nýs eiganda, selja það gegn áföllnum kostnaði eða aflífa án bóta (24. gr.).

Mikilvægt er að hafa einnig ólar og merkispjöld á útiköttum. Slík merking er þó ekki nægileg og ómerkt dýr (hvorki ör-né eyrnamerkt) er skilgreint sem hálfvillt. Það hefur því aldrei verið jafn mikilvægt og nú að örmerkja!

Ekki nægir að örmerkja dýrin svo þau komist fljótt til skila ef þau týnast. Einnig er nauðsynlegt að skrá dýrið í miðlægan gagnagrunn, dyraaudkenni.is. Að örmerkja dýr en skrá það ekki í gagnagrunninn veitir ekki fullkomið öryggi á að dýrið komist til skila. Með því að hafa dýrið skráð ætti það að komast fljótt aftur til síns heima. Skrásetning í gagnagrunninn er ódýr og fer fram hjá dýralækni.

Við hvetjum kattaeigendur sem eiga eftir að örmerkja og skrá kettina að huga að því sem fyrst.

Ný lög um velferð dýra: http://www.althingi.is/lagas/141b/2013055.html